["memealsya.koom.ma","memoalsayad.koom.ma","kivideos.koom.ma","vb3ma.koom.ma","kivideos.koom.ma/montada","shaebi.koom.ma","www2esaa.koom.ma","shaebi.koom.ma/montada","zarshop.koom.ma","dot3araby.koom.ma"]