.
   
 


->

7 1436 7:45 : ..
: 14
:

..
/

https://youtu.be/SzIxRN1zgBo


   
 
. © 1431 ©